עצמאי!
    האם אתה ערוך לדוח השנתי?
    לחץ כאן וקבל סיוע מקצועי!
דף הבית >> מידע עסקי >> אתיקה מקצועית
 
l  
    פירוש המילה אתיקה הוא תורת המידות והמוסר.תורה זו מתארת את הטוב שיבחר האדם ואת הרע ממנו עליו להתרחק.
l      אתיקה מקצועית היא שם כולל לקוד התנהגות שעל האדם למלא במסגרת תפקידו.
l      לכל מקצוע המכבד את עצמו קיים קוד אתי בסיסי כשבמקצועות מסוימים כללי הקוד האתי נוקשים יותר.
l      במקצועות המשיקים לחוק כמו עריכת דין,ראיית חשבון וכו' על האדם לפעול במהימנות, בנאמנות, בזהירות וביושר, כלפי לקוחותיו, כלפי הרשויות המסתמכות על שירותיו ולנקוט את כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח את התנהגותם המהימנה, הנאמנה, הזהירה והישרה של הנתונים לפיקוחו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו.
l      כלל בסיסי באתיקה הוא ביצוע העבודה בצורה יסודית ומושלמת,בלי "לחפף".
l      כלל נוסף הוא שאסור לאדם העוסק במקצועות הנושקים לחוק לעסוק בעיסוק אחר בנסיבות שבהן יש ניגוד עניינים בין אותו עיסוק לבין תפקידו הרשמי,אסור לשדל כל אדם, בעצמו או על ידי אחר, למסור לידיו עבודה מקצועית,אסור לו להעסיק במשרדו אדם שרישיונו הותלה או בוטל.
כמו כן בעל מקצוע העוסק בחוק ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לאחר ידיעה או מסמך שהובאו לידיעתו על ידי לקוח או מטעמו תוך כדי מילוי תפקידו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:
l       (1) הורשה לכך מאת בית משפט;
l      (2) נדרש מכוח חובה שבדין לענות על שאלות שהציג לו
l           מי שהוסמך לערוך חקירה על ביצוע עבירות;
l      (3) קיימת חובה או רשות על פי חוק לגלות את המידע,
l           לרבות לפי דרישה של רשות החוק.
l       כללי האתיקה מחמירים מאוד ביחס לכספים הניתנים כפקדון לזמן מסוים לבעלי מקצוע העוסקים בחוק ועבירה על חוק כזה דינה לעיתים שלילת רשיון מקצועי ואף מאסר בפועל.
 
l      גם למקצועות הרפואה הן הקונבנציונלית והן המשלימה יש קוד אתי שעיקרו חסיון יחסי-מטפל ומטופל. כלומר כל מה המידע שנמסר על ידיהחולה ותשובות המרפא כולל הטיפול עליו המליץ חסויים ולא מועברים לאף אדם אחר,אלא אם קיימת דרישה כזו מרשויות החוק או בית המשפט.
 
l      לסיכום-אתיקה היא אוסף של כללים החלים על כל בעל מקצוע ועיקרם חסיון המידע בין נותן השרות ללקוח,ביצוע העבודה ביסודיות ובמקצועיות ונאמנות כלפי הלקוח בעניינים כספיים ומשפטיים.
 
 
דף הבית  איריס מרום יעוץ לפני פתיחת עסק  פתיחת עסק ברשויות דוחות הצהרת הון החזרי מס הנהלת חשבונות שוטפת דיני עבודה צרו קשר

איריס מרום יועצת מס מוסמכת סתוונית 1,יבנה מיקוד 81513 טלפון-089421402,טלפקס-089420554 מייל-iris@maromtax.com


לייבסיטי - בניית אתרים