עצמאי!
    האם אתה ערוך לדוח השנתי?
    לחץ כאן וקבל סיוע מקצועי!
דף הבית >> חוקים >> דמי ביטוח לאומי
 

 

למי שאינם עובדים
1. מי שאינם עובדים ואין להם הכנסות
 ישלמו דמי ביטוח 172 ש"ח .


2. מי שאינם עובדים ויש להם הכנסות
ישלמו בהתאם לטבלה להלן:

 
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה
 
 
מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור  מופחת)
מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח(שיעור מלא) 
דמי ביטוח לאומי
% 4.61
% 7.00
דמי ביטוח בריאות
% 5.00
% 5.00
סך הכול
% 9.61
% 12.00
 
 
 
למקבלי פנסיה מוקדמת
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהפנסיה
 
 
מחלק הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור  מופחת)
מחלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח  (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי
% 0.39
% 6.79
דמי ביטוח בריאות
% 3.10
% 5.00
 
 
לעובדים שכירים                 
 
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר
 
 
עבור שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה
מחלק השכר שעד השיעור המופחת -  4,809 ש"ח
מעסיק
עובד
סך הכול
דמי ביטוח לאומי
% 3.85
% 0.40
% 4.25
דמי ביטוח בריאות
-
% 3.10
% 3.10
סך הכול
% 3.85
% 3.50
 
% 7.35
 
 
עבור שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה
מחלק השכר שמעל השיעור המופחת - 
 4,809 ש"ח
עד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) -
79,750 ש"ח
 
מעסיק
עובד
סך הכול
דמי ביטוח לאומי
% 5.43
% 7.00
% 12.43
דמי ביטוח בריאות
-
% 5.00
% 5.00
סך הכול
% 5.43
% 12.00
% 17.43
 
 פירוט שעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 (דיווח על העסקת עובדים תושבי ישראל):
                
 
 
לעצמאים
שיעור ידמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה
 
מחלק ההכנסה שעד 60%
מהשכר הממוצע (שיעור מופחת)
מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח  (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי
% 6.72
% 11.23
דמי ביטוח בריאות
% 3.10
% 5.00
סך הכול
% 9.82
% 16.23
 
 
לעובדים במשק בית
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר 
 
עובדים מגיל 18 עד גיל הפרישה
 
מעסיק
עובד
סך הכול
דמי ביטוח לאומי
5.25
1.00
6.25
דמי ביטוח בריאות
0.00
1.00
1.00
סך הכול
5.25
2.00
 
7.25
 
 
עובדים מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה
 
מעסיק
עובד
סך הכול
דמי ביטוח לאומי
5.25
0.00
5.25
דמי ביטוח בריאות
0.00
1.00
1.00
סך הכול
5.25
1.00
6.25


עובדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים, או שהגיעו לגיל הפרישה והם מקבלים קצבת זקנה

סך הכל (מעסיק) - 2.00


עובדים תושבי יהודה, שומרון וחבל עזה או תושבי חוץ לארץ

סך הכל (מעסיק) - 2.00
 
 
 

 

דף הבית  איריס מרום יעוץ לפני פתיחת עסק  פתיחת עסק ברשויות דוחות הצהרת הון החזרי מס הנהלת חשבונות שוטפת דיני עבודה צרו קשר

איריס מרום יועצת מס מוסמכת סתוונית 1,יבנה מיקוד 81513 טלפון-089421402,טלפקס-089420554 מייל-iris@maromtax.com


לייבסיטי - בניית אתרים