עצמאי!
    האם אתה ערוך לדוח השנתי?
    לחץ כאן וקבל סיוע מקצועי!
דף הבית >> מידע עסקי >> הרפורמה במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים
 

 (תיקון 168 והוראות) - מדריך168 לפקודה (להלן: "הרפורמה") שפורסם ביום 16 בספטמבר הנה לעודד עלייתם וחזרתם ארצה של עולים חדשים וישראלים שעזבו את. הרפורמה מרחיבה את חבילת ההקלות ממיסים כפי שהייתה נהוגה.-פי הרפורמה, הפטור ממס ומדיווח בישראל יוענק לתקופה של עשר שנים,. ההטבות מרחיבות ומקיפות את, ובהן: משכורת, עסק, עבודה-יד, ריבית, דיווידנד, שכירות, תמלוגים, וגם רווחי הון ממכירת נכסים"ל., שנכנסה לתוקף החל מיום 1/1/2007 , מעניקה ליהודי העולם הזדמנות, ומסלול חדש למאות אלפי ישראלים החיים"ל, לשוב הביתה. תוכנית תקדימית זו יוצקת נדבך מרכזי במאמצי מדינת.., הקלות וקיצור הליכים לשתי אוכלוסיות - עולים, ותושבים חוזרים ותיקים.- יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה.- יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך.- כתמריץ לשוב ארצה במסגרת שנות ה 60- למדינת ישראל, נקבע כיאו 2009 ייחשב כתושב חוזר , יחיד ששב והיה לתושב ישראל בשנות המס 2007., כגון ריבית, דיווידנד, קצבה, תמלוגים ודמי שכירות מנכסים"ל., זכאות לפטור למשך ארבע שנים על הכנסות מעסק מחוץ., ניתן פטור ממס למשך 10 שנים על הכנסות ממימוש נכסים והשקעות., רחב וברור, פטור ממס לכלל ההכנסות המופקות או, למשך 10 שנים מיום העלייה. הפטור מקיף את מכלול, האקטיביות והפסיביות, בין אם מקורן מרווחי הון ממימוש נכסים, ובין מהכנסות שוטפות שהופקו מחוץ לישראל., כי הפטור יחול, בנוסף, לגבי נכסים מחוץ לישראל (רווח הון או הכנסות) גם אם ההכנסות הופקו או שהנכסים נרכשו לאחר חזרתו ארצה של העולה, ובמהלך 10 שנות הפטור."ל ומנוהלת על-ידו, החברה הזרה, ועל כן הוראות.., מוגדר לצורך"תושב חוזר ותיק", אשר מעמדו לעניין ההקלות שברפורמה זהה.2007-2009 , שנות השישים למדינת, נקבע כי גם מי שנחשב תושב חוץ חמש שנים רצופות בלבד, לפני ששב, ומועד חזרתו הנו בשנים 2007-2009 - יחשב תושב חוזר ותיק., זכאים לתקופה של שנה לצורך הסתגלות., על פי הודעה היחיד, הוא לא יחשב תושב ישראל לעניין פקודת מס., יש למלא טופס, ולהעבירו למשרד לקליטת העלייה90 יום מיום ההגעה לישראל.1995 .  

דף הבית  איריס מרום יעוץ לפני פתיחת עסק  פתיחת עסק ברשויות דוחות הצהרת הון החזרי מס הנהלת חשבונות שוטפת דיני עבודה צרו קשר

איריס מרום יועצת מס מוסמכת סתוונית 1,יבנה מיקוד 81513 טלפון-089421402,טלפקס-089420554 מייל-iris@maromtax.com


לייבסיטי - בניית אתרים