עצמאי!
    האם אתה ערוך לדוח השנתי?
    לחץ כאן וקבל סיוע מקצועי!
דף הבית >> מידע עסקי >> חוק ההתייעלות הכלכלית 2009 והשלכותיו
 
חוק ההתייעלות הכלכלית 2009 והשלכותיו
 
במהלך שנת 2009  נחקק חוק ההתייעלות הכלכלית במסגרתו שונו מהותית חוקים בתחום השכר, דיני עבודה, מס הכנסה, מע"מ ועוד.
אחד הדברים אותם שינה חוק ההתייעלות הוא הורדה הדרגתית שיעור מס החברות לפי הטבלה הבאה:
 
שנה
שעור מס החברות
2009
26%
2010
25%
2011
24%
2012
23%
2013
22%
2014
21%
2015
20%
2016
18%
 
 
שעור מס נוסף שהופחת הוא שיעור מס ההכנסה ליחידים שירד בהדרגה עד שנת 2016 לפי הטבלה הבאה:
 
הכנסה שנתית
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
עד 55,080
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
55,081-97,920
15%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
97,921-147,000
23%
23%
23%
21%
20%
19%
18%
18%
147,001-159,000
30%
30%
23%
21%
20%
19%
18%
18%
159,001-211,000
30%
30%
30%
29%
28%
27%
26%
24%
211,001-211,200
30%
33%
30%
29%
28%
27%
26%
24%
211,201-240,000
34%
33%
30%
29%
28%
27%
26%
24%
240,000-454,680
34%
33%
33%
32%
31%
30%
29%
27%
454681 ומעלה
46%
45%
45%
44%
43%
42%
41%
39%
 
*נקבע שיעור מופחת על חלוקת דיבידנד על רווחים שנצברו עד ליום 31.1.2.2002 וזאת במטרה לעודד
  חברות לחלוקת רווחים ישנים שנצברו.
 
*בנושא שכר הופחתו דמי ההבראה לעובדי המגזר הציבורי לשנים 2009-2010,
הופחת יום חופש לעובדים במגזר הפרטי, הוגדלה מכסת ימי מחלה לעובד בגין מחלה ממארת של בן זוג
ילד ונאסרו פיטורי עובד שנעדר עקב מחלה אם לא ניצל את כל ימי המחלה הצבורים שלו.
 עוד הוחלט להצמיד את גמלאות העובדים בפנסיה תקציבית למדד המחירים לצרכן ולתת פיצוי שחיקה
 במקרה של מדד שלילי.
*הוגדל הזיכוי לאב המשלם מזונות לילדיו והוארך תוקף הזיכוי בגין עובדי משמרות עד ליום
  31.12.2010 ובעקבות פס"ד ורד פרי ניתנה תוספת של נק' זיכוי לילד גיל 5
 
*שונתה שיטת חישוב שווי רכב צמוד ונקבעה כאחוז ממחיר המחירון של הרכב ,
הוקטנו שיעורי ההנחה לאיזורי פיתוח וקווי העימות והוגדל שווי השימוש בטלפון נייד והוקטן הפטור
ממס לנכה 100% למי שנכותו נקבעה לסך של 365 ימים ויותר.
 
*בנושא ביטוח לאומי הוכפלה תקרת השכר לדמי ביטוח עד לסך של 76,830 ₪ ,הוגדלו הקצבאות,
  לזקנה, שארים וילדים.
*בוטל רווח הון בשל הפקות לקופות גמל וניתנה אפשרות לעמית לקבוע את מסלול השקעת כספי הגמל\
  שלו.
 
בכל הנוגע למע"מ נעשתה מהפיכה של ממש בשיטת הדיווח:
שלטונות מע"מ החליטו להילחם בנושא החשבוניות הפיקטיביות. אותן חשבוניות הגורמות לאובדןמשמעותי של מליוני שקלים בשנה לשלטונות המס.          
לאחרונה אושר התיקון לחוק מע"מ לפיו ייכנסו תקנות חדשות לתוקף-
בין יתר השינויים-
תקרת עוסק פטור תעלה ותגיע לסכום של 100,000 ₪.
לכל חשבונית יוקצה מס' נוסף ממע"מ. מספרי הח-ן יוקצו עד ה -30 בנובמבר של כל שנה לשנת המס הבאה אחריה.לא תינתן אפשרות להפיק ח-ן שלא הוקצה לה מס' ע"י רשויות המיסים.
לא תותר הפקת ח-ן במינוס. כדי לבטל ח-ן יהיה צורך בהפקת זיכוי.
הדיווח למע"מ ייעשה בצורה מקוונת כל חודש (גם אם העוסק מחוייב בדיווח דוח חודשי) כשהתשלום ייעשה בהתאם לקביעת סוג הנישום(דוח חודשי-ישלם אחת לחודשיים אך ידווח אחת לחודש).
(וזאת בנוסף לדוח הרגיל שיוגש כסדרו עד לגמר ביצוע הרפורמה בשנת 2012) כשהוא מפרט כל חשבונית שהוצאה או נתקבלה בשורה נפרדת.
בדוח התקופתי תרשם כל חשבונית קניה או מכירה כשהיא כוללת-מס' סידורי ממע"מ,תאריך,סכום וסכום המס ,מס' רישום של המוכר ושל הקונה ואם מדובר ברשימון מס' סידורי.
הדוחות יוגשו באופן מקוון כשלכל דוח תצורף חתימה אלקטרונית מאושרת.
עסקים המדווחים באיחוד עוסקים יגישו בנוסף דוח שנתי מסכם הכולל את כל העסקאות לרבות העסקאות עם העוסקים המדווחים באיחוד העוסקים.
תחולת החוק –
1.עסקים שמחזור עסקאותיהם מעל 4,000,000 ₪ החל מיום 1.1.2010.
2.מוסדות כספיים ומוסדות ללא כוונת רווח המעסיקים מעל 600 עובדים ועוסקים פטורים לפי החוק (בעיקר עוסקים באיזור אילת) שמחזור עסקיהם מעל 4,000,000 ₪-החל מיום 1.7.2010.
3.עסקים שמחזור עסקאותיהם מעל 1,000,000 ₪ או לחילופין עסקים החייבים בהנה"ח כפולה
   החל ומלכ"רים המעסיקים מעל 300 עובדים -החל מיום 1.1.2011.
4.שאר הנישומים- ב- 1.1.2-012.
 
רשות המיסים תיידע במכתב כל קבוצת עוסקים כחודשיים לפני כניסתם למהלך הרפורמה הצפויה.
 
קביעת חובת הדיווח תעשה ע"פ סכום מחזור העסקאות בשנה הקודמת לשנת הכניסה למהלך הנ"ל.
 
לגבי מס' קבוצות עוסקים נקבעו סייגים שבגינם ניתנה אפשרות לבקש את הוצאתם מרשימת העסקים החייבים בדיווח מפורט-
1.נישום שהגיע לסך מחזור עסקאות בדך 4,000,000 ₪ רק עקב מכירת רכוש וציוד קבוע
   או הוצאת ח-ן עצמית.
2.עוסק בעל מקצוע חופשי שאינו חייב בהנה"ח כפולה.
3.עוסק שקיבל אישור מרשות המיסים לניהול הנה"ח חד צידית בשנת 2010.
4.איחוד עוסקים שאף אחד מחבריו לא מחוייב בהנה"ח כפולה.
 
*שיעור המעמ לתשלום שונה מסך של 15.5% ל-16.5% בתחולה מיום 1.7.2009 עד ליום
 31.12.2010.
 
ביום 30.12.2009 הודיע שר האוצר על הקטנת אחוז המע"מ בחצי אחוז עד לסך של 16% וזאת מיום 1.1.2010.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דף הבית  איריס מרום יעוץ לפני פתיחת עסק  פתיחת עסק ברשויות דוחות הצהרת הון החזרי מס הנהלת חשבונות שוטפת דיני עבודה צרו קשר

איריס מרום יועצת מס מוסמכת סתוונית 1,יבנה מיקוד 81513 טלפון-089421402,טלפקס-089420554 מייל-iris@maromtax.com


לייבסיטי - בניית אתרים