עצמאי!
    האם אתה ערוך לדוח השנתי?
    לחץ כאן וקבל סיוע מקצועי!
דף הבית >> מידע עסקי >> עסק עצמאי מחזון למציאות
 

החזון ודרך הגשמתו:

כל עסק מתחיל למעשה מחזון של יזם. השאיפה להיות עצמאי ולבנות עסק מן היסוד היא למעשה מה שמניע את כל הגלגל.
אך כדי ליישם ולהוציא רעיונות אל הפועל יש צורך בתעוזה ובראיית הנולד וכאן בא לעזרתנו כלי עבודה שנקרא תוכנית עסקית.
תוכנית עסקית היא מסמך המהווה אבני דרך ומתווה לוחות זמנים לביצוע והקמת העסק.
בתוכנית העסקית יפורטו הדברים הבאים:
1.תמצית המנהלים.                                                  
2.מטרת העסק.
2.תאור העסק.
3.מיקום העסק.                                                                                          
4.מאפייני הלקוחות.                                                                             
5.תוכנית השיווק ויעדים שיווקיים.
5.מדיניות המחירים.
6.אמצעי ותקציבי שיווק.                                 
7.תוכנית מכירות.
8.ארגון וכוח אדם.
9.תוכנית פיננסית,הנחות פיננסיות.
10.תחזיות פיננסיות וצפי הכנסות /הוצאות.
11.תזרים מזומנים.
12.נקודת איזון.
 
פרוט לסעיפים:
1.תמצית מנהלים-פרוט קורות החיים של היזמים,תאריהם ונסיונם המקצועי בקצרה.
2.תאור העסק מבחינה עסק'ית-סקירה כללית של המצב בשוק,דרישות השוק ונקודות זכות
   שיהיו לעסק לעומת עסקים אחרים.
3.מטרת העסק-פרוט מטרות העסק ויעדיו.
4.מיקום העסק-נקודה מאוד חשובה להצלחה.
5.תוכנית השיווק-פרוט כיצד לפלח את השוק,שיטות פרסום כו'.
6.אמצעי ותקציבי השיווק-הגדה מראש של הסכומים העומדים לרשותנו וכיצד ננצל אותם עד
   תום.
7.תוכנית מכירות-הכנת תוכנית שתגדיר מראש בכסף כמה ניתן למכור לכל לקוח.
8.תחזיות פיננסיות-סיכומ י תקציבים והגדרת יעדים שנתיים למכירות+הגדרת תקציב
     הוצאות.
9.תזרים מזומנים-כלי עבודה חשוב מאוד להגדרת המצב הכספי בעסק בכל רגע נתון. חשיבתו
     לעסק עצומה.
10.נקודת איזון. מציאת נקודת האיזון ממנה והלאה יתחיל העסק להרוויח.
 
 
 
רשויות המס:
כל עסק שנפתח חייב ברישום ברשויות המס. החוק מחייב אותנו כבעלי עסקים ברישום מהיום הראשון בו יש פעילות בעסק.
סוגי הרשויות:
מס הכנסה-
יש לפתוח תיק בפקיד השומה הקרוב למקום המגורים. סוג התיק שיפתח יהיה
תיק לעצמאי. בענפים מסוימים ידרוש מס הכנסה גם מקדמות חודשיות/דו חודשיות על ההכנסות.
כמו כן אם יש לעסק עובדים יש לפתוח גם תיק ניכויים במס הכנסה.
בסוף השנה על כל עוסק להגיש דוח אישי על הכנסותיו בשנה זו.
אחת ל-4 שנים לערך יש צורך גם בהגשת הצהרת הון על הנכסים שצבר אותו אדם.
מס ערך מוסף-
גוף נוסף שמופקד על גביית כסף עבור המדינה.
רעיון מע"מ אומר למעשה שעבור כל שקל שנכנס לקופת העסק יש להוסיף 15.5% (מעמ עסקאות) ולהעביר את הסכום לרשויות. מסכום זה ניתן לקזז כספים שנכנסו בעת קניות של העסק או פעילות שוטפת אחרת בעסק (מעמ תשומות).
 
התיק שיפתח יהיה עוסק פטור אם צפי עסקאותיו קטן מסכום העומד כיום על סך של כ-70,000 ₪ לשנה.  (הסכום מתעדכן מעת לעת) או עוסק מורשה אם מחזור עסקאותיו עבר סכום זה.
 
***
יש לציין כי קיימת אפשרות נוספת לעסקים שצפויים למחזורים מאוד גדולים (מעל 2,000,000, ₪ לשנה) והיא פתיחת חברה. אפשרות זו מורכבת ויקרה יותר:
יש לפנות לעורך דין ולהכין פרוטוקולים לפתיחת חברה,לפתוח חברה ברשם החברות ואז לגשת למס הכנסה וביטוח לאומי.
בסוף כל שנה חייבת חברה בהגשת מאזן חתום ומבוקר ע"י רואה חשבון.
 
 
כל עסק שמעסיק עובדים חייב בסוף השנה בהגשת דוח 126 שהוא דוח מסכם על התשלומים ששילם לעובדיו במהלך השנה.
 
 
 
המוסד לביטוח לאומי-
 
גוף נוסף שתפקידו לגבות כסף מאנשים הנמצאים במעגל העבודה ולתת להם הכנסה בזמן מחלה,פגישה,לידה וכו'.
עצמאי הפותח תיק במס הכנסה חייב גם לפתוח תיק בביטוח לאומי ולשלם מקדמות עבור כל חודש.
בנוסף אם יש לו עובדים,חייב בפתיחת לתיק ניכויים בביטוח לאומי ודיווח עבור עובדיו אחת לחודש.
 
רישוי עסקים עירוני-
על כל עסק הנפתח להצטייד באישור הגורמים המוסמכים-
כיבוי אש-בדיקת מטפים אחת לשנה.
רשיונות לשלטים מהערייה
רשיון להפעלת עסק.
כמו כן יש לוודא רישום כעסק בערייה-שיעורי הארנונה שונים.
 
בנקים-
לא יכולה להיות כל פעילות עסקית ללא חשבון בנק.
לכן על כל בעל עסק לפתוח חשבון בנק ורצוי מאוד ח-ן הנפרד מחשבונותיו הפרטיים.
לצורך פתיחת החשבון יש להצטייד בתעודות פתיחת העסק מהרשויות ותעודת זהות.
רצוי מאוד לפתוח אשראי עסקי בסכום מסוים ולסכם מראש תנאים לפעילות כמו עמלות שקים דחויים,עמלות שקים לניכיון ועוד.
 
ניהול חשבונאי של העסק-
רשות המיסים מחייבת כל עסק לנהל מערכת הנהלת חשבונות כשהדרישות משתנות מעסק לעסק.
סוגי מסמכים נדרשים:
תעודת משלוח-רלוונטית רק בעסק שיש בו מלאים ומכירות סחורה ולא בענפי השרותים.
תעודת משלוח מופקת עם יציאת הסחורה מהעסק ומהווה את הבסיס לחשבונית מס.
בתעודה זו יפורטו הפריטים שנמכרו ומחירם.
חשבונית מס-מסמך המופק מכוח חוק מעמ ובו מפורטים פרטי המכירה,כמות הפריטים ומחירם. לאחר הסיכומים תבוא תוספת המע"מ בסך 15.5% . יתרת החשבונית הכוללת את המע"מ יהיה הסכום בו יחוייב הלקוח.
קבלה-מסמך המופק בעת קבלת התשלום. מהווה אסמכתא לתשלום בלבד.
חשבונית מס/קבלה-מסמך שמופק כשבעת המכירה מבוצע גם התשלום(המסמך משמש בד"כ לעסקים קטנים).
בחברות קיימים גם:
הפקדה-מסמך המעביר שקים או מזומן או העברה בנקאית ישירות לבנק. בד"כ מתוייק יחד עם האישור מהבנק על ההפקדה.
צורות שונות לנהול חשבונות בעסקים-
על עוסק פטור/מורשה שאינו מנהל מלאי מהותי חלה חובת ניהול ספר תקבולים ותשלומים. בספר זה יירשמו כל ההכנסות בניכוי המע"מ ומולן כל ההוצאות בניכוי המע"מ.
זהו למעשה הרישום היחיד בו חייב עסק כזה.
שיטה זו נקראת גם שיטת הרישום המזומן (הח-ן יוצאת בד"כ עם התשלום).
עסק שמנהל מלאי המהותי לעסקו (בדרך כלל עסקים גדולים או חברות) יחוייב בהנה"ח על בסיס מצטבר,קרי רישום כל פעולה בעת היווצרה ולא בעת התשלום.שיטה זו קויה גם שיטת הרישום
הכפולה. כל פעולה תרשם פעמיים.
לדוגמה: מכירת סחורה תרשם פעם אחת בעת רישום החשבונית ופעם שניה בעת התשלום.
עסק כזה מחוייב גם בנהול רישומי מלאי.
מיסוי עסקי-
תקנות מס הכנסה מתירות לניכוי הוצאות מסוימות בעסק לפי הפרוט הבא:
כל הוצאה הקשורה במישרין לנהול השוטף של העסק תוכר במלואה.
לדוגמה-קניות,צרכי משרד,ארנונה וכו'.
שההוצאה מעורבת(הוצאה עסקית+פרטית יחד) לא תותר ההוצאה אלא אם אפשר לערוך הפרדה בין הדברים.
לגבי הוצאות רכב-ישנה הבחנה חדה בין הוצאות רכב פרטי להוצאות רכב מסחרי:
בקניית רכב מסחרי מוכר המע"מ במלואו.
בקניית רכב פרטי לא מוכר המע"מ כלל.
בהוצאות של רכב מסחרי מעל נפח מנוע 5000 סמ"ק מוכר המע"מ במלואו.
בהוצאות של רכב פרטי או רכב מסחרי בעל נפח מנוע עד 5000 סמ"ק מוכר המע"מ רק בשעור של 2/3.(השליש הנוסף ירשם כהוצאה).
בנוסף, בסוף השנה יש לערוך תאום הוצאות לכל רכב כשההוצאות של כ-10,000 הק"מ הראשונים לא יותרו כהוצאה לצורכי העסק.
עסק ביתי מול מסחרי:
כשהעסק ממוקם בבית, מטבע הדברים יהיו הוצאות מעורבות (כמו חשמל שכולל את כל הבית).
הוצאות אלו יוכרו בחלקן רק אם ניתן להוכיח שחלק זה מתייחס לעסק (לדוגמא אם חדר אחד בבית מתוך 5 משמש כמשרד-תותר רק 1/5 מהוצאת החשמל) או לחילופין יותרו רק רבע מ סך ההוצאות לפי הנמוך ביניהן.
 

 

דף הבית  איריס מרום יעוץ לפני פתיחת עסק  פתיחת עסק ברשויות דוחות הצהרת הון החזרי מס הנהלת חשבונות שוטפת דיני עבודה צרו קשר

איריס מרום יועצת מס מוסמכת סתוונית 1,יבנה מיקוד 81513 טלפון-089421402,טלפקס-089420554 מייל-iris@maromtax.com


לייבסיטי - בניית אתרים