עצמאי!
    האם אתה ערוך לדוח השנתי?
    לחץ כאן וקבל סיוע מקצועי!
דף הבית >> מידע עסקי >> פיצוי לנפגעי מבצע עופרת יצוקה
 
 
פיצויי מס רכוש בגין נזק עקיף לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות
שנגרם בשל הלחימה בדרום במבצע "עופרת יצוקה"

 

כללי
על פי החלטת הממשלה על מתן פיצוי על נזקים עקיפים שנגרמו בשל הלוחמה בדרום, ולאור תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה) התשס"ט-2009, שאושרו על-ידי ועדת הכספים של הכנסת ביום 8.2.09 בעניין זה. מובאים להלן דברי ההסבר לאופן קבלת הפיצוי בגין נזק עקיף (שכר עבודה, ירידת מחזורים והוצאות שוטפות), שנגרם לענפי המסחר התעשייה, השירותים החקלאות והתיירות בין התאריכים - 27.12.2008 ל-19.1.2009 והכול על פי הוראות פיקוד העורף ובהתאם להוראות החוק והתקנות ב"אזור הקובע".
על פי התקנות, רשאי כל ניזוק באזור הקובע, להגיש תביעה בגין נזק עקיף באחד מתוך שלושת המסלולים: מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים ומסלול הוצאות שוטפות.
תנאי להגשת תביעה בכל אחד מן המסלולים, הוא כי שולמה משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הבטחוני, כהגדרת מונחים אלה בתקנות הוראת השעה.

מסלול השכר
הפיצוי במסלול השכר יפצה את המעביד בשל השכר שישולם לעובדים, בשיעור 132.5% משכר הבסיס ששולם לעובדים שנעדרו. השכר לצורך חישוב הפיצוי יהיה שכר רגיל ברוטו, למעט תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות, כוננויות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם והוצאות סוציאליות וכיו"ב.
בעל עסק שעסקו אינו מצוי ב"אזור הקובע" רשאי לתבוע פיצוי בגין עובד שנעדר ממקום עבודתו ובלבד שהוא מתגורר ב"אזור הקובע" ושעובדו נעדר בשל השגחה על ילדו, והכל לפי האמור בהוראת הביצוע.

מסלול המחזורים
חישוב הנזק לפי מסלול זה מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות של העוסק בתקופת הפיצוי בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד בהתחשב במקדם האטה ובניכוי הוצאות נחסכות בין שתי תקופות מקבילות. יצוין כי, המיתון הכלכלי המתרחש הן בעולם והן בישראל, ללא כל קשר למבצע עופרת יצוקה, מחייב ניטרול של מרכיב ההאטה.

מסלול הוצאות שוטפות
הנחת הבסיס במסלול זה הינה, כי נוצרו לעוסקים מסוימים הוצאות בשיעור גבוה, העולות על ההכנסות וזאת בעקבות המצב הביטחוני ולא כתוצאה מהיותו של העוסק עסק חדש וכיו"ב. על כן במסלול זה יחושב ההפרש שבין ההוצאות השוטפות והקבועות שהוציא העוסק בתקופת המבצע בהשוואה למחזור עסקאותיו.

תקרת הפיצוי בכל המסלולים: סכום הפיצוי בגין הנזק העקיף בתקופת הפיצוי לא יעלה על 2.5 מיליון ש"ח.

עוסקים מישובי הספר - שדרות ועוטף עזה:
על ניזוקים בישובי הספר - שדרות ועוטף עזה, כהגדרתם בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה)התשס"ח- 2008, ימשיכו לחול ההוראות הנוגעות להם, לפי התקנות האמורות. יחד עם זאת, ניזוק מישוב ספר יוכל לבקש כי תחול עליו הוראת השעה החדשה במקום הוראות הדין הקיים.

הגשת בקשה לפיצוי ומועד תשלומו
את הטפסים לשם הגשת התביעה ניתן לקבל במשרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, במוקדי מס רכוש, וכן באתר האינטרנט של רשות המסים. את התביעות ניתן להגיש במשרדים האמורים להלן.
לכל תביעה יש לצרף את המסמכים הבאים (יודגש כי לכל מסלול ולעוסקים מסויימים קיימת דרישה למסמכים נוספים):

 • טופס תביעה מס' 7116 המצורף כנספח א' להוראת הביצוע, ממולא וחתום כנדרש.
 • המחאה מקורית מבוטלת מחשבון בנק על שמו של הניזוק, אליו מבקש הניזוק שיועבר הפיצוי.
 • במידה שהתביעה מוגשת באמצעות אדם אחר שאינו הניזוק (כגון רו"ח, עו"ד, יועץ מס) אשר אינו רשום כמייצג הניזוק במרשמי רשות המסים, יש לצרף ייפוי כוח חתום.
כללי:
 • את התביעות ניתן להגיש באחד ממוקדי מס רכוש ומשרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, מתוך הרשימה להלן :
  • שלוחת אשדוד- פ"ש אשקלון: "מרכז צימר", דרך מנחם בגין 1, אשדוד 77641;
  • פ"ש אשקלון: רח' הגבורה 9, אשקלון 78190;
  • פ"ש באר שבע: שד' שזר ‎31, באר-שבע ‎84894;
  • פ"ש רחובות: ''בניין רב בריח'', שד' העצמאות 55, יבנה;
  • משרד מיסוי מקרקעין רחובות: ''ראשון סנטר'' רח' הרצל 30, ראשון לציון 75288;
  • מוקד פיצויים שדרות: מרכז פרץ בוני הנגב, רח' סמטת הפלדה 8, שדרות;
  • תל אביב : בניין קריית הממשלה- דלפק המודיעין בקומת הכניסה למשרדי הממשלה, דרך מנחם בגין 125, תל אביב.
 • תשלום פיצוי בשל הנזק העקיף (לאחר ההפחתות בגין ניכוי מס במקור), יועבר לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה ועל פי ההמחאה שצורפה לתביעה. יודגש כי רשות המסים אינה אחראית בכל צורה שהיא לנזק שיגרם בגין תשלום שביצעה לחשבון בנק הרשום על שמו של הניזוק כפי שצוין בטופס התביעה.

הדרכות לתושבים בנושא נזק עקיף:

 • באר שבע - יום ראשון, 22/2/09, נספן - מרכז קונגרסים והדרכות, אולם האודיטוריום, בין השעות 12:00-10:00 מרכז ביג (B7).
 • אשקלון - יום שלישי, 24/2/09, מלון הולידיי אין, אולם דלילה, בין השעות
  11:30-9:30.
 • אשדוד - יום שלישי, 24/2/09, מרכז אומנויות מונארט, רח' הגדוד העברי 16 (מול בית יד לבנים) בין השעות 15:00-13:00.

לשאלות נוספות ולבירורים ניתן לשלוח פקס למוקד הפיצויים בפקס- 03-7113329
או בדוא"ל:
nezekakif@mh.shaam.gov.il .

 

 

 

בברכה,
רשות המסים בישראל

 

דף הבית  איריס מרום יעוץ לפני פתיחת עסק  פתיחת עסק ברשויות דוחות הצהרת הון החזרי מס הנהלת חשבונות שוטפת דיני עבודה צרו קשר

איריס מרום יועצת מס מוסמכת סתוונית 1,יבנה מיקוד 81513 טלפון-089421402,טלפקס-089420554 מייל-iris@maromtax.com


לייבסיטי - בניית אתרים